Etapy wprowadzania systemu

1. Powołanie Zespołu HACCP.
2. Opis produktu.
3. Opracowanie schematu blokowego procesu produkcji.
4. Weryfikacja powyższego schematu.
5. Określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń.
6. Określenie CCP (punktów krytycznych).
7. Ustalenie granic dla każdego CCP.
8. Ustalenie monitoringu każdego CCP.
9. Ustalenie działań korygujących dla CCP.
10. Ustalenie procedury weryfikacji.
11. Przygotowanie dokumentacji.